Διουριθριτική Προστατεκτομή με τη μέθοδο Turis

Διουριθριτική Εκτομή Νεοπλάσματος ουροδόχου Κύστεως

Διουριθριτική Προστατεκτομή με τη μέθοδο Turis

Video Gallery